Generalny remont zabytkowej XVIII-wiecznej dzwonnicy drewnianej przy kościele filialnym w Wapowcach w 2016 roku.
Inwestycję sfinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu i własnych.