Grupy i Wspólnoty

Parafialna Rada Duszpasterska

– spotkania dwa razy w roku wspólne ze wszystkich kościołów według ogłoszeń w Kuńkowcach, pozostałe przy kościołach w miarę potrzeb (wspierajmy inicjatywy duszpasterskie oraz prace przy naszych świątyniach i domu parafialnym – plebanii)

Parafialny Odział Akcji Katolickiej

– spotkania w Kuńkowcach, w pierwszą środę miesiąca po mszy św. (zachęcamy do włączenia się w pomoc duszpasterską w parafii)

Duszpasterstwo Młodzieży

– spotkania w Kuńkowcach, w każdy piątek po mszy św. (zapraszamy młodzież pragnącą wzrastać duchowo i społecznie w grupie rówieśniczej na chwałę Pana Boga i pożytek drugiego człowieka)

Liturgiczna Służba Ołtarza

– spotkania przy każdym kościele według ogłoszeń (zapraszamy wszystkich chłopców i młodzieńców pragnących zostać ministrantem lub lektorem)

Schola Parafialna

– spotkania w każdą sobotę o godzinie 8.45 w sali na plebanii (zapraszamy chętnych do muzykowania i śpiewu)

Łańcuch Apostolskiej Miłości

– spotkania w Kuńkowcach, dwa razy w roku według ogłoszeń (zachęcamy do modlitwy i działania w celu łączenia ludzi miedzy sobą i z Panem Bogiem)

Dzieło Pomocy Powołaniom im. Bł. Jana Balickiego

– spotkania według ogłoszeń (zachęcamy do modlitwy za wszystkich powołanych i o nowe powołania do służby w Kościele)

Róże różańcowe:

– zmiana tajemnic różańcowych w każdą pierwsza niedzielę miesiąca (zachęcamy  do włączenia się w tą jakże piękną modlitwę o którą tak bardzo prosi Matka Boża)

Kuńkowce:

1. Matki Bożej Fatimskiej
2. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
3. Matki Bożej z Lourdes
4. Nawiedzenia NMP
5. Niepokalanego Serca NMP
6. Matki Bożej Bolesnej
7. Świętej Jadwigi
8. Świętej Rodziny – rodzinna

Bełwin:

1. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
2. Wniebowzięcia NMP

Łętownia:

1. Matki Bożej Dobrej Rady
2. NMP Królowej Świata
3. NMP Matki Miłosierdzia
4. Nawiedzenia NMP
5. Wniebowzięcia NMP
6. NMP Wspomożenie Wiernych

Wapowce:

1. Matki Bożej Łaskawej
2. Matki Bożej Różańcowej